Kirjallisuutta

Lahjoittamisesta ja altruismista on tehty jonkin verran tutkimusta myös Suomessa. Aiheesta on kirjoitettu myös lukuisia hyviä teoksia. Goodwill ry haluaa puhua hyvän tekemisen puolesta, joten olemme keränneet oheen muutamia hyviä teoksia aiheeseen liittyen.

Kirjat

Bregman, R.
Hyvän historia – Ihmiskunta uudessa valossa
Atena

Manninen, M. 2020
Hyvät aikeet – Miksi autamme ja mitä siitä seuraa
Jyväskylä: Atena

Martela, F. 2020
Elämän tarkoitus – Suuntana merkityksellinen elämä
Gummerus

Martela, F. 2015
Valonöörit – Sisäisen motivaation käsikirja
Gummerus

Pessi, A. B. & Saari, J. 2008
Hyvä tahto – Auttamisen asenteet ja rakenteet Suomessa
Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto

Pessi, A. B. & Saari, J. (toim.). 2011
Hyvien ihmisten maa – Auttaminen kilpailuyhteiskunnassa
Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja / A Tutkimuksia 31

Post, S., Neimark, J. 2008
Why Good Things Happen to Good People: How to Live a Longer, Healthier, Happier Simple Act of Giving Life
Broadway Books

Santi, J. 2015
The Giving Way to Happiness: Stories and Science Behind the Life-Changing Power of Giving
New York: Jeremy P. Tarcher / Penguin

Singer, P. 2016
Paras tapa auttaa
Viisas Elämä Oy

Opinnäytetyöt

Jormanainen, I. 2021
Asiantuntijuuden lahjoittamisen hyvät käytännöt ja päätöksenteon ilmiöt: Case Goodwill ry
Laurea-ammattikorkeakoulu: YAMK-tradenomi opinnäytetyö

Järvenpää, E. 2020
Rahaa lahjoittamassa: laadullinen tutkimus suomalaisista yksityislahjoittajista
Itä-Suomen yliopisto: sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma

Leed, M. 2020
Ohjelmatoimisto vai yhteistyökumppani? Yritysvapaaehtoistyö kuudessa suomalaisessa sosiaali- ja terveysjärjestössä
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu: maisterin tutkielma

Vuorinen, E. 2012
Hyvä teko, parempi mieli? Rahallinen kuluttaminen hyväntekeväisyyteen motiivien perusteella
Vaasan yliopisto: markkinoinnin pro gradu -tutkielma

Oppong, A. 2022
Yritysten ja järjestöjen yhteistyön mahdollisuudet
Laurea: opinnäytetyö

Sandén, K. 2022
Benefits of donations to companies´ brand image. Case: Goodwill ry
Haaga-Helia: opinnäytetyö

Selvitykset

Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n selvitykset ja tutkimukset lahjoittamiseen ja hyväntekemiseen liittyen.

Tieteelliset tutkimukset ja kirjallisuuskatsaukset

Aaker, J. L. & Satoshi, A. 2009
Why do people give? The role of identity in giving
Society for Consumer Psychology (Elsevier Science) 19:3, 267-270

Aknin, L., Barrington-Leihg, C. & co. 2010
Prosocial Spending and Well-Being: Cross-Cultural Evidence for a Psychological Universal
Harvard Business School: Working Paper 11-038

Aknin, L., Dunn, E. W. & Norton, M. 2008
Spending money on others promotes happiness
Science 319:5870, 1687-1710

Barnes, C., Barnhart, R., Mongrain, M. & Zalan, L. B. 2018
Acts of kindness reduce depression in individuals low on agreeableness
Translational Issues in Psychological Science, 4(3), 323–334

Bekkers, R. Wiepking, P. 2011
Who gives? A literature review of predictors of charitable giving. I – Religion, education, age, and socialization
Policy Press: Voluntary Sector Review, Volume 2, Number 3, 337-365

Bos, E.H., Jeronimus, B.F. & co. 2017
The Reciprocity of Prosocial Behavior and Positive Affect in Daily Life
Journal of Personality, Volume 86, Issue 2, 139-146

Curry, O., Rowland, L. & co. 2018
Happy to help? A systematic review and meta-analysis of the effects of performing acts of kindness on the well-being of the actor
Journal of Experimental Social Psychology, Number 76, 320-329

Cutler, J. and Campbell-Meiklejohn, D. 2019
A comparative fMRI meta-analysis of altruistic and strategic decisions to give
NeuroImage, 184. pp. 227-241

Harbaugh, W., Mayr, U., Burghart, D. 2007
Neural responses to taxation and voluntary giving reveal motives for charitable donations
Science 316, 1622

Mayo, J. W. & Tinsley, C. H. 2009
Warm glow and charitable giving: Why the wealthy do not give more to charity?
Journal of Economic Psychology 30:3, 490-499.

Moll, J., Krueger, F. & co. 2006
Human fronto–mesolimbic networks guide decisions about charitable donation
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 103(42) 15623-15628

Schervish, P. G. 2005
Major donor, major motives: The people and purposes behind major gifts
New Directions for Philanthropic Fundraising 47, 59-87

Whillans, A. V., Dunn E. W. & co. 2016
Is spending money on others good for your heart?
Health Psychology 35 (6), 574-583

Yhteystiedot
Tuomo Salovuori
+358 44 231 4456
tuomo.salovuori@goodwillry.fi
Seuraa meitä
© 2024 Goodwill ry. Tietosuojaseloste ja Saavutettavuusseloste