Tilaa uutiskirjeemme

Suomalainen lahjoittaja on vaatimaton ja hiljainen

| Irina Ahonen | 5.1.2021
Sosiaalipsykologian maisteriopiskelija Emilia Järvenpää tutki suomalaisia lahjoittajia Goodwill ry:n kanssa yhteistyössä toteutetussa lopputyössään: “Lahjoittajat samaistuvat jollakin tasolla autettaviinsa tai auttamistoimintaan sekä hyvän tekemiseen."

Graduprosessi lähti aidosta kiinnostuksesta

Sosiaalipsykologian maisteriopiskelija Emilia Järvenpään juuri valmistunut lopputyö kuvaa suomalaista lahjoittajaa. Innostusta aiheeseen siivittävät kiinnostus lahjoittamisen kenttään sekä hyväntekeväisyystyöhön. Halu tutustua aiheeseen oli niin kova, että aiemmin valittu graduaihe sai lopulta jäädä.

“Kiinnostuin Goodwill ry:sta sekä aiheesta niin kovasti, että päätin tarttua tähän teemaan, vaikka olin jo ehtinyt valitsemaan toisen graduaiheen ja peräti esittelemään tämän aiheen yliopistolla”, Emilia kertoo.

Tutkimuksen tekemiseen Emilia sai hyvin vapaat kädet ja apuna prosessissa toimi Goodwill ry:n silloinen projektipäällikkö Marika Leed. Tutkimuskysymykseksi muotoutui lopulta lahjoittamisen merkityksen tutkiminen sekä erilaisten lahjoittajaidentiteettien hahmotteleminen.

“Keräsin tutkielman aineiston haastattelemalla kahdeksaa eri lahjoittajaa. Kaikki haastattelemani henkilöt identifioituvat suomalaisiksi, sosiaali- ja terveysalan järjestöille lahjoittaviksi, aikuisiksi ihmisiksi. Asuinpaikkakunnaltaan, ikäryhmältään ja sukupuolisuudeltaan he rakensivat yhdessä vivahteikkaan läpileikkauksen tutkimuksen pohjalle”, Emilia kertoo.

Lahjoittajalle tärkeintä on pyyteetön toiminta

Tutkimuksen loppupäätelmissä oli nähtävissä, että lahjoittamisen merkitykset liittyivät erityisesti lahjoittajien haluun ja kykyyn auttaa.

“Tärkeää oli pyyteetön toiminta sekä sisäinen, ulkoisista vaikuttimista riippumaton halu auttaa”, Emilia kuvaa.

Emilian mukaan suomalaisten lahjoittajien joukko on aineiston perusteella yhtä kirjava ja moninainen kuin suomalaisetkin. 

“Tutkimuksen kulttuurisesti kiinnostavin havainto aineistoni pohjalta on haastateltavien tuottama kuva vaatimattomasta ja hiljaisesta suomalaisesta lahjoittajasta”, Emilia kertoo ja lisää, "koen, että tutkimuksen avulla on mahdollista muodostaa käsitys siitä, miten rahanlahjoittamisen asemaa voitaisiin muuttaa tulevaisuudessa. Olisi kiinnostavaa nähdä lahjoittaminen ja hyväntekeväisyyteen osallistuminen kulttuuriin kuuluvana, eräänlaisena kansalaisvelvollisuutena ja merkityksellisenä tasa-arvoistavana toimena."

Palkitseva ja yllätyksellinen prosessi

Graduprosessi kokonaisuutena oli paitsi yllätyksellinen myös vaiherikas.

“Olin graduprosessin alkaessa odottanut jossain määrin systemaattista ja tasaisesti etevää tutkimusprosessia. Kuitenkin tutkimuksen teko oli enemmän aikaa vievää kun olisin ikinä osannut odottaa”, Emilia kuvaa.

Emilia kokee saaneensa Goodwillin väeltä hyvin tukea ja apua prosessin aikana.

“Olen hyvin kiitollinen Goodwill ry:n väelle heidän tarjoamasta tuesta, kehitysideoista ja hyvistä lähteistä lahjoittamiseen ja hyväntekeväisyyteen liittyen. Lisäksi olen otettu tästä mahdollisuudesta päästä tutustumaan yksityislahjoittamisen maailmaan ja koko hyväntekeväisyyskenttään Suomessa”, Emilia toteaa.

Emilian gradu on julkaistu kokonaisuudessaan verkossa ja voit tutustua tutkimukseen täältä.

Irina Ahonen
Kirjoittaja toimii yhdistyksessä viestintä- ja markkinointisuunnittelijana.

Lue seuraavaksi

Lahjoittamo hanke saa jatkoa
Onboarding tauolle
Opiskelijaprojektit, mitä järjestön kannattaa muistaa?
Yhteystiedot
Goodwill ry
Yliopistonkatu 5
00100 Helsinki
info@goodwillry.fi
Seuraa meitä
© 2023 Goodwill ry. Tietosuojaseloste ja Saavutettavuusseloste