Mitä muuta teemme

Osaamisen lahjoittaminen

Pienet sosiaali- ja terveysjärjestöt tarvitsisivat usein osaamista esimerkiksi IT-, laki- tai talousasioissa. Uusille auttajille on tilaa myös vapaaehtoistyössä.

Pilotoimme kevään 2023 aikana uudenlaisia tapoja, joilla eri alojen asiantuntijat voisivat tavoittaa järjestöt ja lahjoittaa omaa ammattiosaamistaan. Nämä ihmiset eivät välttämättä kiinnity perinteiseen vapaaehtoistyöhön, mutta jo muutaman tunnin avulla olisi suuri merkitys.

Myös yritysten tekemä lyhytkestoinen keikkavapaaehtoistyö on viime vuosina lisääntynyt ja selvitimme, miten sosiaali- ja terveysjärjestöt voisivat hyödyntää tätä uudenlaista vapaaehtoistyön muotoa paremmin.

Vuonna 2023 valmistui Opas osaamisen lahjoittamiseen yritykseltä järjestölle. Sen tavoitteena on esitellä osaamisen lahjoittamisen hyvät käytännöt sekä osaamistaan lahjoittavalle yritykselle että lahjoituksen vastaanottavalle järjestölle. Opas auttaa osaamisen lahjoittamiseen osallistuvia osapuolia järjestämään toiminnan mahdollisimman tehokkaasti ja saumattomasti.

Voit tutustua oppaaseen tästä:

Hyvät käytännöt osaamisen lahjoittamiseen yritykseltä järjestölle

Viestintä

Goodwill ry haluaa olla järjestöjen ja hyväntekijöiden tukena. Yhdistyksen viestinnällisinä tavoitteina on tiedottaa erityisesti lahjoittamisen hyvinvointivaikutuksista sekä nostaa omalta osaltaan esiin järjestökentällä tehtävää tärkeää työtä.

Lahjoittamo-hankkeen aikana keräsimme teemapäiväkalenteriin sote-alaan liittyviä teemapäiviä helpottamaan järjestöjen viestinnän suunnittelua, ja rahoitushakukalenteriin kohteita, joista lähteä hakemaan apurahaa järjestöjen toiminnalle.

Lataa teemapäiväkalenteri maksutta tästä

ja rahoitushakukalenteri tästä!

Friendship

Kehittämämme Friendship-sovellus on alusta samanhenkisten ja omia odotuksia vastaavien ihmisten löytämiselle. Sovellus tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden löytää mielekästä tekemistä nopeasti ja vaivattomasti. Haluamme vielä enemmän: luoda ilmiön, jossa kaikille tarjoutuu mahdollisuus helpottaa omaa ja toisen yksinäisyyden kokemusta leimautumatta.

Friendship rakentuu algoritmeille, jotka laskevat ehdotuksia käyttäjän antamilla tiedoilla. Muuttujia ovat esimerkiksi sijainti, ikä, kiinnostuksen kohteet, persoonallisuuden piirteet ja arvot. Sovelluksen ratkaisut perustuvat tutkittuun tietoon ja kokemusasiantuntijoiden palautteisiin.

Sovellusta on pilotoitu Jyväskylän yliopistossa lupaavin tuloksin: “Ootte tehnyt jotain sellaista, mikä olis pitänyt tehä jo aikaa sitten."

Kehittämisessä mukana on ollut mukana lukuisia asiantuntijoita, ammattikorkeakouluja ja ohjelmistokehitysyhtiö Futurice. Haastamme edelleen mukaan eri alojen osaajia ja sponsoreita ja avaamme jatkuvasti uusia kumppanuuksia.

Tällä hetkellä haemme Friendshipille yhteistyökumppaneita erityisesti oppilaitosten piiristä, jossa FRIENDSHIP olisi ideaali väline helpottamaan opiskelijoiden yksinäisyyttä.

Friendship-projektin yhteydenotot:
Emil Salovuori
+358 44 210 7111
contact@friendship.fi

Yhteystiedot
Tuomo Salovuori
+358 44 231 4456
tuomo.salovuori@goodwillry.fi
Seuraa meitä
© 2024 Goodwill ry. Tietosuojaseloste ja Saavutettavuusseloste