Pro bono -työn opit

| Goodwill ry | 15.2.2020
Friendship-mobiilisovellusta on kehitetty vapaaehtoisvoimin jo useamman vuoden ajan. Työ on ollut antoisaa, mutta pro bono -projekteihin liittyy haasteitakin.

Friendship-mobiilisovellus tähtää yksinäisyyden vähentämiseen yhdistämällä samanhenkiset ihmiset ja tarjoamalla tekemistä käyttäjälle sopivilla kriteereillä. Sovellusta on kehitetty vapaaehtoisvoimin jo useamman vuoden ajan. Työ on ollut hyvin antoisaa, mutta tuonut mukanaan myös haasteita. Eri asiantuntijoiden, järjestöjen ja yritysten halu olla edistämässä tärkeää asiaa on ollut ilahduttavaa, jopa liikuttavaa. Yhteistyö hyvien asioiden äärellä tarjoaa siis vielä tulevaisuudessa paljon mahdollisuuksia niin Friendshipin, kuin muidenkin hankkeiden äärellä. 

Aika on otollinen erilaisen pro -bono -osaaminen ja erilaisen yhteistyön hyödyntämiselle. Merkityksellisyyden nouseminen osaksi tämänpäivän työelämän vaatimuksia luo painetta yrityksille ja muille yhteisöille kantaa kortensa kekoon yhteisen hyvän puolesta. Merkkinä tästä on myös vapaaehtoistyön suosion kasvu. Tämä luo otollisen kentän hyödyntää erilaista osaamista ja innostaa eri alojen huippuja vaikuttavien asioiden kehittämiseen. 

Halua hyvien asioiden tekemiseen siis löytyy. Kyse on paljolti siitä, että tarvitaan rohkeutta ennakkoluulottomasti lähestyä ja innostaa haluttuja tahoja mukaan. Tietysti idea on osattava myydä konkreettisten ehdotusten kera. On osattava asettua lähestyttävän organisaation asemaan ja tarjota mahdollisuutta heitä kiinnostavalla ja hyödyttävällä kulmalla. Viimeinen silaus tehdään uskottavuudella; taustatiedot on oltava hyvin hallussa, tiimin osaava ja perustelut vaikuttavuudesta vankat. 

Pro -bono -yhteistyössä keskeisenä haasteena näyttäytyy sitoutuminen. Pelkkä alkuinnostus ei riitä, vaan mukanaolijoilta tarvitaan vahvaa halua ja uskoa ideaan, jotta kiire ja pienet vastoinkäymiset eivät aja yhteistyötä näennäiseksi tekemiseksi. Kiire on usein syy sille, ettei sovittuja asioita olla saatu tehtyä ja aikataulu venyy. Tämä luo lisää haasteita, sillä suunnitelmissa on usein samanaikaisesti useita toisistaan riippuvaisia asioita.

Ennen pro bono -avun sopimista on siis hyvä tiedostaa aikatauluhaasteet ja keskustella niistä avoimesti. Kannattaa varmistaa mukaanlähtevän tahon sitoutumisaste. Tilannetta on syytä tarkastella myös pidemmällä aikajänteellä ja sopia siitä, mihin asti mukaantuleva taho sitoutuu. Realistisen aikataulun ja tilanteen kuvaaminen on avainasemassa. Matkan varrella hyvä kommunikaatio ja tilanteen säännöllinen tiedottaminen yhteistyökumppanille vähentää riskiä yhteistyön tehottomuudesta.

Yhteistyö on kovassa huudossa yhteiskunnan eri toimialoilla, mikä on hieno asia, muttei itseisarvo. Jotta pro bono -kumppanin kanssa tehtävä yhteinen matka ei muodostuisi näennäiseksi asian edistämiseksi, on konkretiassa pysyminen olennaista. Yhteistyön hyödyllisyys mitataan siinä, mitä oikeasti saadaan aikaan. On siis hyvä lähestyä yhteistyötä rakennettaessa mahdollisimman konkreettisin ehdotuksin aikatauluineen ja vastuineen, jottei asia jää vaan puheen ja kiinnostuksen tasolle. Kaikista arvokkainta on löytää asiantuntija tai toimija, joka on valmis laittamaan kädet saveen ja edistämään asiaa. Tästä on myös Friendship-projektissa hienoja kokemuksia. 

On erittäin arvokas asia, että yhteiskunnan eri sektoreilla löytyy aitoa halua hyvien asioiden tekemiseen. Nöyrä kiitollisuuden osoitus heille, jotka ovat olleet mukana Friendship-talkoissa taistelemassa yksinäisyyttä vastaan!

Goodwill ry
Goodwill ry:n tavoitteena on edistää yksityistä lahjoittamista sosiaali- ja terveysjärjestöille. Rahan lahjoittamisen lisäksi yhdistys kehittää yritysvapaaehtoistyön käytäntöjä ja edistää asiantuntijaosaamisen lahjoittamista järjestöille. Toimintaa rahoittaa STEA.

Lue seuraavaksi

Yhteystiedot
Tuomo Salovuori
+358 44 231 4456
tuomo.salovuori@goodwillry.fi
Seuraa meitä
© 2024 Goodwill ry. Tietosuojaseloste ja Saavutettavuusseloste