Opiskelijaprojektit, mitä järjestön kannattaa muistaa?

| Goodwill ry | 13.10.2021
Goodwill ry on kerännyt hyviä kokemuksia liittyen oppilaitosten kanssa tehtävään yhteistyöhön. Mitä olemme oppineet?

Goodwill ry on tehnyt Lahjoittamo-hankkeen aikana yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa. Goodwillin kanssa yhteistyössä on toteutettu kaksi pro gradua ja kaksi AMK-opinnäytettä. Lisäksi olemme olleet mukana neljässä eri opiskelijaprojektissa liittyen Lahjoittamon palvelumuotoiluun sekä markkinointiin. Opiskelijaprojektit ovat mainio keino rikastaa yhdistyksen omaa näkökulmaa tai hankkia osaamista, jota yhdistyksellä ei ole. Apua voi pyytää muun muassa järjestön tutkimuksellisen työn rikastamiseen, viestintään tai miksei vaikka nettisivujen uudistamiseen. Monet ammattikorkeakoulut tarjoavat osana opintojaan projektikursseja, joissa opiskelijat saavat harjoitella omaa erikoisalaansa yhteistyössä työelämän kanssa. Uusia projekteja etsitään jatkuvasti ja opiskelijoille työelämälähtöisten projektien tekeminen on paitsi palkitsevaa myös mielenkiintoista. Erilaisten projektien tarjoaminen oppilaitoksille onkin tärkeää työtä, jossa järjestöt voivat toimia tulevaisuuden ammattilaisten apuna.

Mitä oppeja olemme siis keränneet matkaan näistä kokemuksista?

1. Ole ajoissa liikenteessä

Oppilaitoksia kannattaa lähestyä hyvissä ajoin. Mikäli mielit projektin valmistuvan esimerkiksi loppuvuodesta, kyselyitä kannattaa lähetellä jo kevään aikana. Lähesty ennakkoluulottomasti ja rohkeasti koulutusohjelmien vastuuopettajia. Opinnäytetarjouksia on myös hyvä laittaa suoraan kouluille, ohjeet löytyvät oppilaitosten verkkosivuilta.

2. Luo selkeät tavoitteet

Tavoitteiden asettelu ja avoin vuorovaikutus ovat avaimia onnistuneeseen yhteistyöhön. Projektien alussa on hyvä ottaa riittävästi aikaa yksityiskohtien sopimiseen sekä yhteisten tavoitteiden kirkastamiseen. Mitä projektilla halutaan saavuttaa, mitä odotuksia opiskelijoilla on ja mitä toimeksiantaja toivoo? Yksityiskohdista on monesti myös hyvä sopia kirjallisesti sekä luoda selkeä aikataulu tekemiselle. Muista myös, että opiskelijat vasta harjoittelevat, joten aseta realistiset tavoitteet. Lisäksi on hyvä yhdessä myös pohtia miten toimitaan, mikäli projektille asetut tavoitteet eivät täyty. Mikäli kyseessä on koulutusohjelman opintojakson osana tapahtuva toimeksianto, kurssin opettajat pitävät huolta näistä yksityiskohdista.

3. Jatkuva ja avoin kommunikaatio

Projektin aikana yhteyttä on hyvä pitää säännöllisesti riippuen osapuolten aikatauluista ja projektin aikajänteestä. Säännöllinen lyhyt palaveri prosessin edetessä auttaa pitämään kaikki osapuolet kartalla siitä mitä tapahtuu ja mihin suuntaan projekti on menossa. Näissä kohdissa on hyvä myös tarkastella onko matkan varrella kenties odotettavissa mutkia, jotka hidastavat prosessia.

4. Resursoi aikaa kommentoida ja osallistua

Työn tekijöille palaute on aina arvokasta ja kommentit ovat tärkeitä myös prosessin eri vaiheissa. Tässä kannattaa kuunnella missä tilanteissa työtä tekevät oppilaat toivovat palautetta annettavan. Mitkä ovat tässä projektissa välietappeja, jolloin työn äärelle pysähdytään, annetaan mahdolliset kommentit tai muutosehdotukset? Nämä kohdat on hyvä aikatauluttaa myös alussa.

5. Lopussa kiitos seisoo

Kun työ on valmistunut, muista kiittää! Kiitos voi olla jotain pientä konkreettista, työn jakamista laajemmalle yleisölle, tekijöiden promoamista muissa yhteyksissä sekä tietysti itse työn tekijöiden kiittämistä suoraan ja sanallisesti. Opiskelijoille työ on monesti ollu iso ponnistus. Kuuntele myös työn tekijöiden antama palaute avoimesti sekä pohdi miten jatkossa voisitte kehittyä toimeksiantajina.

Goodwill ry
Goodwill ry:n tavoitteena on edistää yksityistä lahjoittamista sosiaali- ja terveysjärjestöille. Rahan lahjoittamisen lisäksi yhdistys kehittää yritysvapaaehtoistyön käytäntöjä ja edistää asiantuntijaosaamisen lahjoittamista järjestöille. Toimintaa rahoittaa STEA.

Lue seuraavaksi

Yhteystiedot
Tuomo Salovuori
+358 44 231 4456
tuomo.salovuori@goodwillry.fi
Seuraa meitä
© 2024 Goodwill ry. Tietosuojaseloste ja Saavutettavuusseloste