Mitä muuta teemme

Kehitämme Friendship-ystäväsovellusta

Kehittämämme Friendship-sovellus on alusta samanhenkisten ja omia odotuksia vastaavien ihmisten löytämiselle. Sovellus tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden löytää mielekästä tekemistä nopeasti ja vaivattomasti. Haluamme vielä enemmän: luoda ilmiön, jossa kaikille tarjoutuu mahdollisuus helpottaa omaa ja toisen yksinäisyyden kokemusta leimautumatta.

Friendship rakentuu algoritmeille, jotka laskevat ehdotuksia käyttäjän antamilla tiedoilla. Muuttujia ovat esimerkiksi sijainti, ikä, kiinnostuksen kohteet, persoonallisuuden piirteet ja arvot. Sovelluksen ratkaisut perustuvat tutkittuun tietoon ja kokemusasiantuntijoiden palautteisiin.

Sovellusta on pilotoitu Jyväskylän yliopistossa lupaavin tuloksin: “Ootte tehnyt jotain sellaista, mikä olis pitänyt tehä jo aikaa sitten.

Kehittämisessä mukana on ollu muun muassa ohjelmistokehitysyhtiö Futurice. Haastamme edelleen mukaan eri alojen osaajia ja sponsoreita ja avaamme jatkuvasti uusia kumppanuuksia.

Friendship-projektista vastaa meillä Emil Salovuori.

Ota yhteyttä 

Edistämme asiantuntemuksen lahjoittamista

Pienet sosiaali- ja terveysjärjestöt tarvitsisivat usein osaamista esimerkiksi IT-, laki- tai talousasioissa. Uusille auttajille on tilaa myös vapaaehtoistyössä.

Pilotoimme uudenlaisia tapoja, joilla eri alojen asiantuntijat voisivat tavoittaa järjestöt ja lahjoittaa omaa ammattiosaamistaan. Nämä ihmiset eivät välttämättä kiinnity perinteiseen vapaaehtoistyöhön, mutta jo muutaman tunnin avulla olisi suuri merkitys.

Myös yritysten tekemä lyhytkestoinen keikkavapaaehtoistyö on viime vuosina lisääntynyt ja selvitämme, miten sosiaali- ja terveysjärjestöt voisivat hyödyntää tätä uudenlaista vapaaehtoistyön muotoa paremmin.