Ideasta timantiksi

| Goodwill ry | 13.11.2020
Pienen yhdistyksen palvelumuotoiluprojekti kasvoi täyteen mittaansa. “Kyseessä on ollut järjettömän opettavainen vuosi”, kertoo Goodwill ry:n palvelumuotoilija Otso Saarikoski.

Miten idea lahjoittajien ja järjestöjen yhdistämisestä samalle alustalle oikeastaan muotoutuu verkkopalveluksi? STEA:n ideakilpailusta lentoon lähtenyt ajatus uudenlaisen lahjoitusalustan luomisesta kätkee taustalleen valtavan määrän esiselvitystyötä, haastatteluja, yhteistyökuvioita ja asiantuntijaksi kasvamista. “Olen päässyt tekemään projektissa paljon sellaista, mistä ei ole ollut aiempaa kokemusta”, kertoo Goodwill ry:n palvelumuotoilija Otso Saarikoski.

Reilussa vuodessa on ehtinyt tapahtua paljon. Samaan aikaan, kun vuodenajat ovat vaihtuneet, niin kytevä idea on kehittynyt konseptista lähes valmiiksi tuotteeksi.

Alun hämärästä kohti alustavaa konseptia

Kesällä 2019 Goodwillille palkatulla Otsolla oli edessään uusi haaste. Digitaalisen muotoilun opintojen jälkeen aiemmin media-alalla kunnostautuneella Otsolla oli Goodwillin silloisen projektipäällikkö Marika Leedin kanssa edessään täysin uudenlainen aluevaltaus. “Lähdimme alkuun tutustumaan koko suomalaiseen ja ulkomaalaiseen varainhankinnan sekä lahjoittamisen kenttään. Kummallakaan meistä ei ollut aiempaa ammatillista kokemusta kyseisestä aihepiiristä”, Otso kertoo. 

Kesän aikana kaksikko kahlasi läpi kymmeniä tutkimuksia, vertaili erilaisia ulkomaalaisia toimijoita sekä kasvatti ymmärrystä käsillä olevasta varsin laajasta aihepiiristä. “Puhuimme tällöin vielä vapaaehtoisuuden ja asiantuntijuuden lahjoittamisesta, mutta havaitsimme pian, että tällä kentällä oli Suomessa jo kilpailevia toimijoita”, Otso kertoo, “projekti rajautui täten rahan lahjoittamiseen tarkoitetun alustan muotoiluprojektiksi. Tämä oli hyvä asia, koska se auttoi meitä rajaamaan fokustamme.”

Kesän ja syksyn aikana syntyneet kaksi laajaa esitutkimusta muotoutuivat raporteiksi, jotka keräsivät yhteen työparin tekemää selvitystyötä aihepiiriin liittyen. Alkusyksystä käynnistettiin myös ensimmäinen opiskelijaprojekti Metropolian digitaalisen muotoilun opiskelijoiden kanssa. “Tässä pyrimme hakemaan alustavia, hullujakin ideoita siihen, mitä erilaisia keinoja varainhankinnassa voitaisiin hyödyntää”, Otso kertoo. 

Tekninen toteutus hakee ensimmäistä muotoaan

Syksyn aikana hanketyöntekijät osallistuivat Sitran vaikuttavuutta käsitteleviin työpajoihin, joista saadut kotitehtävät auttoivat ymmärtämään, millainen on vaikuttava palvelu ja kuinka tätä voidaan mitata. “Tähän vaiheeseen meni oma aikansa. Opimme tässä työvaiheessa ymmärtämään, mistä vaikuttavassa ja hyvin toimivassa palvelussa on kyse sekä millaisilla mittareilla sitä pystytään todentamaan”, Otso kuvaa.

Työparilla alkoi olla käsitys palvelun perusperiaatteista ja alustavasta konseptista. Tämän pohjalta seuraavat askelmerkit asettuivat kartalle luontevasti. Teknisen toteutuksen alustavia yksityiskohtia pystyttiin keräämään pikku hiljaa ylös.

“Syksyn aikana tapasimme myös maksupalvelutarjoajia, kuten MobilePayta, sekä useampia teknisiä toimittajia. Vielä tässä vaiheessa suunnittelimme alustan valmistuvan keväällä 2020”, Otso kertoo. Pian kävi kuitenkin ilmi, että teknisten toimittajien hintapyynnöt olivat liian iso isku kokonaisbudjetille. Työparin täytyi palata suunnittelupöydän ääreen. “Päätimme tässä kohtaan järjestellä ajatuksia uudelleen ja pyrkiä siihen, että ulos saadaan niin sanottu MVP eli perusominaisuuksilla varustettu palvelu. Versio ei siis vielä sisällä kaikkia suunniteltuja ominaisuuksia. Kehittyneemmät ominaisuudet siirsimme roadmapilla myöhäisempään vaiheeseen”, Otso kuvaa. Kevyttä teknistä määrittelyä pystyttiin kuitenkin jatkamaan kaikesta huolimatta.

Yhteistyökumppaneiden panos kultaakin kalliimpaa

Läpi Goodwillin historian yhteistyö erilaisten asiantuntijatahojen kanssa on ollut tärkeää toiminnan kehittämisen kannalta. Syksyllä hanketyöntekijät keräsivät ohjausryhmää yritys- ja järjestömaailman asiantuntijoista sekä kehitysryhmää järjestöistä auttamaan yhdistystä alustan suunnittelussa. “Lisäksi minulla oli hetken aikaa mentori liittyen palvelumuotoilijana kehittymiseen. Aloitin myöhemmin myös varainhankintaan liittyvän koulutuksen, jotta ymmärtäisin alaa ja sen eri tekijöitä paremmin”, Otso kuvaa.

Alustan eri toiminnallisuuksien ja palvelun käytettävyyden kannalta oli myös tärkeää haastatella eri käyttäjäryhmiä. Haastatteluita suoritettiin kyselylomakkeella noin 800 lahjoittajalle. Otso syvähaastatteli lisäksi myös useita varainhankkijoita alustan kehittämisen tiimoilta. Lisäksi Goodwill järjesti workshoppeja järjestötoimijoille ymmärtääkseen paremmin varainhankinnan arkea. Alusta haluttiin luoda palvelemaan luonnollisesti myös järjestöjen tarpeita. “Haastatteluiden pohjalta pystyin esimerkiksi määrittämään käyttäjäpersoonia järjestöissä varainhankintaa tekevistä ihmisistä, kartoittamaan varainhankinnan roolia eri organisaatioissa ja havaitsemaan siihen liittyviä mahdollisia kipupisteitä. Tavoitteenani oli siis ymmärtää paremmin loppukäyttäjien todellisia tarpeita”, Otso kertoo.

Syksy kääntyi talveksi ja vuoden 2020 alussa palvelukonsepteja tulevalle verkkoalustalle luotiin myös muun muassa Laurea ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelijoille tarkoitetulla innovaatiokurssilla ja Haaga-Helian opiskelijat tarjosivat panostaan tulevan palvelun markkinoinnin ideointiin. Myös Gofore osallistui projektiin lahjoittamalla palvelumuotoiluosaamistaan lyhyiden ideointisessioiden muodossa.

Viimeiset silaukset

“Lähdimme hakemaan prototyypin toteutukseen varsinaista toteuttajaa alkuvuodesta 2020 ja eri toimijoiden tapaamisen jälkeen, yhteistyökumppaniksi valikoitui Vincit”, Otso kertoo. Lopulta tehty pohjatyö haki lopullisen muotonsa ensin yksinkertaisen prototyypin muodossa. “Testasimme jo tätä rautalankaversiota kevään aikana muun muassa eri järjestötoimijoilla sekä lahjoittajilla”, Otso kuvaa. 

Visuaalisen prototyypin ensimmäinen versio oli käytettävissä alkukesästä ja se kävi vielä läpi uuden testikierroksen. Tässä vaiheessa myös alustan brändi ja visuaalinen ilme kirkastuivat. Kesän alussa visuaalinen ja klikkailtava prototyyppi oli viimein valmis. 

Korona hidasti, mutta ei pysäyttänyt

Loppukevät tarjosi kuitenkin haasteitaan niin koronaepidemian kuin henkilöstömuutosten myötä. “Samoihin aikoihin Vincit-projektin päättymisen kanssa henkilökuntaan tuli muutoksia, kun projektin johtoon hyppäsi Tuomo Salovuori Marika Leedin siirryttyä toisiin tehtäviin. Tuomo otti tällöin haltuun yhdistyksen pyörittämiseen liittyvät yksityiskohdat, mutta jatkoin muotoiluprosessia itsenäisesti. Vincit-projekti oli kuitenkin hyvin onnistunut ja sitä oli mukavaa jatkaa eteenpäin”, Otso kertoo.

Vastoinkäymiset eivät kuitenkaan lamaannuttaneet vaan projekti eteni kohti maaliviivaa. “Kesän aikana aloitettiin myös teknisten toimittajien kilpailutus”, Otso kertoo. Kilpailutuksessa yhteistyötä tehtiin Rubic HR Finlandin kanssa. Useiden teknisten toimittajien tapaamisten, referenssihaastatteluiden sekä tarkemman teknisen määrittelyn jälkeen, kilpailutuksen voitti Into-Digital, jonka kanssa yhteistyö alkoi alkusyksystä. Samaan aikaan tiimiin rekrytoitiin lisäksi viestintä- ja markkinointisuunnittelija.

Valmiina julkaisuun alkuvuodesta 2021

“Tällä hetkellä projekti etenee teknisessä toteutuksessa hyvää vauhtia. Teemme samalla asiakashallintajärjestelmän käyttöönottoa ja räätälöintiä sekä kutsumme järjestöjä osaksi palveluamme. Palvelu päästään julkaisemaan heti, kun kaikki osaset ovat paikallaan. Toivottavasti jo alkuvuodesta 2021”, Otso kertoo.

Järjestö, yritys tai muu toiminnastamme kiinnostunut, haluatko kuulla Lahjoittamosta lisää? Täytä yhteydenottolomake täältä tai tilaa kuukausittainen uutiskirjeemme etusivun kautta.

Goodwill ry
Goodwill ry:n tavoitteena on edistää yksityistä lahjoittamista sosiaali- ja terveysjärjestöille. Rahan lahjoittamisen lisäksi yhdistys kehittää yritysvapaaehtoistyön käytäntöjä ja edistää asiantuntijaosaamisen lahjoittamista järjestöille. Toimintaa rahoittaa STEA.

Lue seuraavaksi

Yhteystiedot
Tuomo Salovuori
+358 44 231 4456
tuomo.salovuori@goodwillry.fi
Seuraa meitä
© 2024 Goodwill ry. Tietosuojaseloste ja Saavutettavuusseloste