Jäsenhakemuksen voi nyt tehdä verkossa

Goodwill ry:n jäseneksi voi nyt liittyä helposti täyttämällä jäsenhakemuksen verkossa. Voit liittyä joko varsinaiseksi jäseneksi tai kannatusjäseneksi. Kannatusjäseniä voivat yksityishenkilöiden lisäksi olla myös oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä peritään vuosimaksu, jonka suuruus vahvistetaan vuosikokouksessa. Jäsenhakemukset käsittelee ja hyväksyy yhdistyksen hallitus

Jäsenmaksut 2020

  • Varsinainen jäsen 20€
  • Kannatusjäsen 20€
  • Opsikelijajäsen 10€
  • Yhteisöjäsen 10€

Liity jäseneksi täyttämällä jäsenhakemus.

Lisätietoja

Tuomo Salovuori, puheenjohtaja
tuomo.salovuori@goodwillry.fi

Työpajoissa tunnistettiin lahjoittamisen esteitä

Järjestimme Goodwill ry:ssä loppuvuodesta kaksi työpajaa, joissa tunnistettiin lahjoittamisen esteitä Suomessa. Järjestötyöpajoissa ja koottiin yhteen myös järjestöjen varainhankinnan haasteita ja visioitiin varainhankinnan tulevaisuutta.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen varainhankinnan etuna nähtiin, että teemme työtä “lähellä ihmistä“, ja todelliset avuntarpeet motivoivat lahjoittamaan. Osallistujat nostivat myös esiin, että yhteiskunnassa on nousussa hyvän tekeminen ja “merkityksellisyyden eetos”. Haasteina osallistujat näkivät ympäristöteemojen nousun julkiseen keskusteluun, yliopistot ja muut suuret varainhankkijat sekä jatkuvan projektikehittämisen vakituisen toiminnan kustannuksella.

Käytännön tasolla nostettiin esiin kolme lahjoittamisen estettä, joihin järjestöt voisivat yhdessä pyrkiä vaikuttamaan. Moni lahjoittaja ajattelee julkisen sektorin jo ”hoitavan hommat”. Osa lahjoittajista taas pelkää, että raha menee hallintokuluihin. Kolmantena todettiin, että tiedon saaminen hyvistä kohteista voi olla vaikeaa.

Varainhankkijoiden työn haasteina tuotiin esiin mm. työn yksinäisyys, puutteelliset resurssit sekä erottautuminen ja oman tarpeen perustelu lahjoittajille. Uusina varainhankinnan mahdollisuuksina nähtiin sähköisten alustojen ja joukkorahoituksen hyödyntäminen, kampanjointi yhdessä samantyyppisten teemojen ympärillä sekä yritysmaailmasta oppiminen.

Haluatko sinä mukaan kehittämään ja pilotoimaan lahjoitusalustaa? Ilmoittaudu mukaan kehitysryhmään tällä lomakkeella.

Varainhankinta helpottuu maaliskuussa

Uusi rahankeräyslaki, joka helpottaa järjestöjen varainhankintaa, astuu voimaan 1. maaliskuuta. Jatkossa pienimuotoisen rahankeräyksen voi tehdä ilman lupahakemusta, ilmoittamalla siitä poliisilaitokselle.

Pienkeräysilmoituksen perusteella voi kerätä lahjoituksia enintään 10 000 euroa. Kampanja saa olla käynnissä kolme kuukautta, ja pienkeräyksen voi järjestää kahdesti vuodessa. Keräyksiä voivat pääasiassa järjestää tahot, jotka voivat saada rahankeräysluvan.

Poliisi käsittelee pienkeräysilmoitukset viiden arkipäivän kuluessa. Varsinaiset rahankeräysluvat ovat uuden lain voimaantulon jälkeen voimassa toistaiseksi, kun ne aiemmin ovat olleet määräaikaisia.

Lue lisää arpajaishallinnon sivuilta >>

Kokoamme suomalasia tarinoita lahjoittamisesta

Lahjoittamista on tutkittu Suomessa toistaiseksi vähän. Emilia Järvenpää Itä-Suomen yliopistosta tekee aiheesta parhaillaan tutkielmaa Goodwill ry:n tilauksesta. Hän tarkastelee työssä, millaista tarinaa suomalaiset rakentavat itsestään lahjoittajina, ja onko tunnistettavissa suomalaisia “lahjoittajaidentiteettejä”.

Järvenpää opiskelee pääaineenaan sosiaalipsykolgiaa ja toteuttaa työn laadullisin menetelmin, haastattelemalla lahjoittajia ja analysoimalla, millaisia merkityksiä lahjoittamiseen liitetään ja mitä se haastatelluille antaa. 

Jos ole kiinnostunut osallistumaan haastatteluun, voit ottaa yhteyttä tutkielman kirjoittajaan os. emiliaja@student.uef.fi.

Opiskelijat mukaan kehittämään

Lahjoituspalvelun kehittämisessä on keväällä 2020 mukana kaksi pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulua, Laurea ja Haaga-Helia.

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijat rakentavat Digitaalisten palveluiden käyttäjäkeskeinen suunnittelu -kurssilla konsepteja ja valmiita toiminnallisia prototyyppejä lahjoituspalvelulle. Mukana ideoinnissa on koko kurssi eli lähes 30 tulevaa maisteria.

Haaga-Helian kandiopiskelijat Santeri, Janina, Elina ja Linda puolestaan testaavat digitaalisten palveluiden monialaprojektissa, millaisilla digitaalisilla sisällöillä lahjoituspalvelun asiakkaita kannattaa lähestyä.

Yhteistyö korkeakoulujen kanssa käynnistyi jo syksyllä, kun Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijat kartoittivat lahjoittamisen megatrendejä.

”Pienelle järjestölle yhteistyöprojektit korkeakoulujen kanssa ovat merkittävä kumppanuus”, projektipäällikkö Marika Leed toteaa. ”Meille on korvaamatonta, että saamme ideointiin mukaan kymmenittäin luovia ja innokkaita opiskelijoita”.

Projekti Haaga-Helialaisten kanssa alkoi näissä tunnelmissa.

Kysely: Suomalaista lahjoittajaa koskettavat apua tarvitsevat ihmiset

Goodwill ry:n marraskuussa teettämässä kyselyssä suurin osa vastaajista (68 %) kertoi lahjoituksen merkittävimmäksi motiiviksi halun auttaa avun tarpeessa olevia ihmisiä. Tarkemmin mainittiin muun muassa halu tukea vähävaraisia sekä asian omakohtaisuus, esimerkiksi sairaus lähipiirissä. Toiseksi eniten (48 %) haluttiin lahjoittaa järjestöille, jotka suojelevat ympäristöä tai eläimiä. 

Goodwill ry selvitti tänään vietettävän TekojenTiistai-kampanjan alla, mikä suomalaisia motivoi lahjoittamaan, ja miten suomalaiset tekevät lahjoituksia. Läheiseksi koettujen aiheiden lisäksi tärkeää oli, että lahjoitusta pyydetään suoraan, esimerkiksi kadulla tai kirkossa kolehtina. Erot sukupuolten välillä olivat pieniä, mutta miehet (19%) olivat selvästi naisia (8 %) useammin lahjoittaneet toimintaan, joka liittyy liikuntaan tai urheiluun.

Perinteille ollaan uskollisia, mutta some-lahjoittaminen yleistyy

Perinteiset lahjoitustavat ovat edelleen suosiossa. Tyypillisin tapa (64 %) oli antaa rahaa lipaskeräykseen, kun mobiilimaksuna lahjoituksen oli tehnyt vasta 11 %. Facebook tekee kuitenkin vahvasti tuloaan: naisista 23 % ja miehistä 11 % kertoi osallistuneensa sosiaalisen median varainkeruukampanjaan.

Lahjoittamisessa suomalaiset ovat toisaalta spontaaneja, toisaalta kohteille uskollisia; vain kolmannes kertoo vertailleensa lahjoituskohteita ennen päätöksentekoa. Mieluiten tehdään kertalahjoitus (74 %), ja keskimäärin lahjoitetaan viidestä viiteenkymmeneen euroa. 

Miten suomalaiset lahjoittavat -paneelikysely toteutettiin 21.-25. marraskuuta. Tutkimustie Oy:n Testaamo-paneelikysely lähetettiin 9400 hengelle ja siihen vastasi 784, joista kolme neljäsosaa oli naisia. Paneeli painottuu pääkaupunkiseudulle ja isompien kaupunkien ympärille. Näyte sisälsi tasaisesti eri-ikäisiä miehiä ja naisia ympäri Suomen.